+46-732-419821
info@lineup4dance.se | admin@lineup4dance.se | Integritetspolicy

Integritetspolicy

Version Aug 2018

Din integritet är viktig för oss på LineUp4Dance och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur LineUp4Dance behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

 

Vilka är LineUp4Dance?

I denna policy är LineUp4Dance, Orgnr: 769610-0382  personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.

LineUp4Dance ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost eller annat sätt.

LineUp4Dance går att nå på följande sätt:

Post: LineUp4Dance,Varholmsgatan 7, 414 74 Göteborg

Tel: +46 732-419821 E-post: info@info@www.lineup4dance.se

 

Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för användare som besöker hemsidan https://www.lineup4dance.se.
Den gäller också vid nyttjande av våra kanaler på sociala medier.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

 

Data som LineUp4Dance samlar in och hur den används. LineUp4Dance agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att LineUp4Dance ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss

LineUp4Dance agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida

Som personuppgiftsansvarig har LineUp4Dance ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

 

Säkerhet

LineUp4Dance skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Medarbetare på LineUp4Dance samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa LineUp4Dance:s interna informationssäkerhetspolicy

Personuppgifter som skickas in till LineUp4Dance utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar eller avtalsärenden.

 

Underbiträden till LineUp4Dance

LineUp4Dance använder underbiträden till många av våra tjänster och molnlösningar. LineUp4Dance förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden förutom att följa GDPR även följer LineUp4Dance:s krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i LineUp4Dance:s interna informationssäkerhetspolicy.

 

Hur används cookies

Cookies används för att ge dig en personlig upplevelse på vår hemsida och för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt.

LineUp4Dance:s hemsida innehåller Cookies. Dessa är små textfiler som placeras på datorn av webbservern. Cookies fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på bästa möjliga sätt.

LineUp4Dance använder cookies för att förbättra upplevelsen på hemsidan på följande sätt:

 • Kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på trafikmönster. Vi kan därigenom utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse
 • Samlar in och analyserar beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till användaren

Det finns två typer av cookies och båda används på LineUp4Dance:s hemsida. Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Den andra typen kallas Session Cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webbläsare. Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på LINEUP4DANCE:s hemsida.

 

Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

LineUp4Dance använder direkt marknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som användare av någon av LineUp4Dance:s produkter. Vi använder också direkt marknadsföring för att ge dig information om när större nyheter inom dina produktområden finns tillgängliga

LineUp4Dance följer SWEDMA etiska riktlinjer vad gäller direkt marknadsföring.

 

Överföring av information

LineUp4Dance och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

 

Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på detta dokument

 

Dina rättigheter

Som kund hos LineUp4Dance har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

–  Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

 • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och LINEUP4DANCE kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via telefon +46-732-419821 eller via e-post info@www.lineup4dance.se

Personuppgiftsbeh.

Besök på hemsidan

Direkt marknadsföring

Leverantörsreskontra

Leverantörsregister

Kontakt via telefon

Kontakt via mail, sociala media

Lagring av data i molnet

Backup av lagrad data i molnet/ lokalt

Adressuttag för direktreklam

Syftet med behandling

Analys och uppföljning

Erbjuda varor/tjänster

Köpa vara/tjänst

Kontakta leverantör vid köp/support

Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal

Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal

För personuppgifts-ansvariges räkning lagra data

Säkerställa tillgång till data i händelse av avsiktlig eller oavsiktlig förlust

Marknadsföring

Kategorier av personuppgifter

Cookie, IP-adress

Kontaktuppgifter

Fakturerings-uppgifter

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Alla kategorier av personuppgifter

Alla kategorier av personuppgifter

Adressuppgifter

Kategorier av registrerade

Hemsidebesökare

Kunder

Leverantörer

Kunder

Alla kategorier

Alla kategorier

Kunder

Kunder

Potensiella Kunder

Rättslig grund

Intresseavvägning

Intresseavvägning

Avtal, Rättslig förpliktelse

Avtal

Intresseavvägning

Avtal + Intresseavvägning

Avtal

Intresseavvägning

Intresseavvägning

Lagringstid

3 år efter avtalet upphört

7 år

Avtalstiden + 3 år

2 år

5 år

Under avtalstiden + 30 dagar

13 mån efter avtalets slut

30 dagar